Site Loader

Před rokem 1947 se jako aktivní součástka ve všech elektronických zařízeních (radiopřijímače, vysílačky, zesilovače) používala elektronka, která využívala pro svoji činnost vedení elektrického proudu ve vakuu. Elektronka se skládá z dokonale uzavřené skleněné trubice, z které byl odsán vzduch a došlo tak k vytvoření vakua. Uvnitř skleněné trubice je umístěno několik, dle typu elektronky, elektrod.
V prosinci roku 1947 byla týmem amerických vědců ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain objevena zcela nová polovodičová součástka – tranzistor. Nebudeme samozřejmě tuto součástku zaměňovat s lidovým názvem tranzistorového přijímače, kterému se dříve, zcela netechnicky, říkalo také „tranzistor“.
tranzistor a rezistory
Rozdíl mezi elektronkou a tranzistorem
Oproti elektronce jsou tranzistory polovodičové aktivní součástky se třemi (někdy i více) elektrodami, schopnými výkonového zesilování. Jinak řečeno, tranzistor odevzdává malý přiváděný výkon zesílený. Tranzistor umožnil výrazně zmenšit rozměry přístrojů, omezit spotřebu elektrické energie ze zdrojů a umožnil takovou konstrukci obvodů, které by s elektronkami nebyly možné. Až do konce šedesátých let minulého století dominovali elektronické přístroje tvořené sérií jednotlivých tranzistorů
Integrované obvody
Postupná miniaturizace tranzistorů umožnila vytvořit polovodičovou součástku, která má ve společném plastovém či kovovém pouzdře sdružené celé obvody.
Jde o funkční zapojení určitých elektronických obvodů, například zesilovačů, klopných či logických obvodů. Takovéto celky zpočátku obsahovaly stovky tranzistorů diod a rezistorů. Dnešní integrované obvody v počítačích běžně obsahují desítky milionů součástek. Výkon integrovaných obvodů je dán právě počtem obsažených polovodičových tranzistorů. Proto se snaží vývojáři počítačových komponentů tyto obvody stále zdokonalovat.
elektronkové rádio
Integrované obvody se dělí na:
·         Monolitické, kde jsou součástky spojeny na jednolité, většinou křemíkové destičce.
·         Hybridní, které se skládají z několika součástek přilepených na malé keramické destičce.
 
Vývoj integrovaných obvodů je velmi rychlý a každým rokem se výkon předchozího typu mnohokrát znásobí.