Site Loader


Ačkoliv silnice máme spojeny především s auty, nejsou ani zdaleka jediná, kdo se po nich prohání. Druhým nejčastějším účastníkem silničního provozu jsou motorkáři, tedy řidiči motorek. A právě tyto valná část lidí nemá rádo. Nejedná se přitom ani zdaleka jen o řidiče, ale také o chodce, cyklisty a další, kteří se po silnici byť jen částečně pohybují. Je tedy dobré podívat se na to, čím si právě tyto stroje vysloužily takový odpor.

 

kapsa s řidičským průkazem

 

V první řadě je to tím, že mnoho jejich řidičů nedodržuje dopravní předpisy, zvláště co se týče rychlosti. Ano, dá se to pochopit. Mají pod sebou silný, rychlý stroj a chtějí vědět, co dokáže. Bohužel si často neuvědomují, jaké riziko představují pro ostatní. Čím rychleji totiž jedeme, tím delší je naše brzdná dráha. Navíc také máme mnohem méně času zareagovat na nečekanou situaci, například zvíře, které vběhne do silnice. Není tedy divu, že právě vysoká rychlost je příčinou mnoha dopravních nehod motocyklistů.

 

Dalším důvodem je to, že tito často využívají malých rozměrů svého vozidla oproti automobilu. Například během dopravní zácpy tak mnohdy projíždí mezi nimi dopředu, zatímco auta čekají. To je nejen otravné, ale především nebezpečné, neboť nikdy předem nevíte, kdy se kolona opět pohne. Navíc často jezdí ve slepém úhlu, takže řidič vozidla nemá prakticky čas zareagovat, když se před ním znenadání objeví motorka. O důsledcích pak asi není třeba mluvit.

 

auto po dopravní nehodě

 

Není tedy divu, že je ostatní účastníci provozu nemají příliš rádi. Jediné štěstí je, že tyto stroje mají často silné motory, a tak jsou slyšet již z poměrně velké dálky. Ani to však mnohdy nepomůže, a nehod, způsobených právě jimi, je víc než dost. Jak by se tedy dala tato situace zlepšit? Zde by pomohla především lepší edukace řidičů právě s důrazem na bezpečnost. Je potřeba neustále připomínat, a to nejen v autoškole, ale například i v televizi, co se může stát. Jedině tak se situace zlepší.