Site Loader


Technika nám slouží k různým úÄelům. A díky tomu nÄ›jakou využije každý z nás. I když má každý z nás své specifické potÅ™eby a touhy, vždy může najít nÄ›jakou tu techniku, která mu pÅ™ijde vhod, i když se tato u jednotlivých lidí Äasto i významnÄ› liší.

Mnoha lidem slouží technika mimo jiné i k zábavě. Jsou tu rozšířené i různé typy zařízení, která nám lidem právě takové potěšení poskytují. A obvykle je známe, byť třeba i jenom povrchně.

řídící pult

Typickým ‚strojem na zábavu‘ je u nás už dlouho televize. Tu známe vÅ¡ichni a o jejím významu pro naÅ¡e pobavení, kulturní vyžití Äi informování nikdo nepochybuje. Jakkoliv tu byly v minulosti i doby, kdy Å¡lo spíše o přístroje, které nám zrovna moc toho urÄeného k pousmání nenabízely a namísto informací šířily tyto namísto spíše politicky motivované dezinformace. I když to pochopitelnÄ› nebylo typické jen pro dobu minula; i dnes nám televize nejednou lže a mezi zábavnými poÅ™ady nejednou dlouho hledáme, než najdeme nÄ›jaký opravdu zábavný.

Ještě déle než televizi zná lidstvo pochopitelně rozhlas. O kterém se dá říci vlastně totéž co o televizi, pouze s tím rozdílem, že tento druh techniky přenáší pouze zvuk, a nikoliv obraz.

ovládací pult

Potěšit se můžeme pochopitelně i v kině nebo letním kině. A ani zde by to nefungovalo, kdyby nebyla k dispozici potřebná promítací technika. Bez té bychom jenom seděli a zírali na bílé plátno.

Å irokou Å¡kálu možností nám samozÅ™ejmÄ› nabízí i výpoÄetní technika. PoÄítaÄe s internetem i bez, různé herní konzole… Co já vím, co vÅ¡echno tu může lidi bavit!

A nÄ›kdy nás pÅ™imÄ›je k úsmÄ›vu Äi přímo záchvatům smíchu i technika, od níž bychom zábavu neÄekali. TÅ™eba takové auto, pokud dojde k tomu, k Äemu doÅ¡lo ve filmu Jáchyme, hoÄ ho do stroje, tÅ™eba i nÄ›co jiného, když to spadne tÅ™eba sousedovi na nohu nebo na hlavu. To se můžeme kolikrát přímo uÅ™ehtat.