Site Loader

Když se zaměříme na pracovní příležitosti z pohledu nejenom absolventů vysokých škol, zcela jistě největší uplatnění mají vystudovaní pracovníci technických oborů. Strojní, elektrotechnické, chemické, ale především studia zaměřená na orientaci v IT problematice, jsou dnes velmi žádaným artiklem pro velké nadnárodní společnosti. Absolventi nemusí prokazovat komunikační, obchodní či jiné abstraktní dovednosti, nicměné svému zaměření musí skvěle rozumět. Co vše se pod touto prací skrývá?
programování, kód
Pokud se budeme bavit  o většinové pracovní náplni, můžeme pozice rozdělit do tří skupin. Těmi jsou analytici, programátoři a UX designéři. Pojďme si je postupně rozebrat. Analytik se zabývá kostrou informačního systému/aplikace, kde vytvoří podklad programátorovi. Musí proto umět s tímto programátorem spolupracovat a bazálně chápat i jeho pracovní procesy. Analytik musí umět vytvořit backend, což je technické zázemí aplikace, tedy na základě jakých scénařů a procesů by měla pracovat a fungovat. Musí v tomto případě započítávat různé varianty, aby navzájem nekolidovaly a funkčnost aplikace se nedostala do slepé uličky. Poté má na starosti vytvořit tzv. frontend, což je vizuální stránka aplikace a jaké bude detalní rozložení komponent aplikace. K tomuto všemu je analytikovi velice nápomocný grafický jazyk, nejběžnějším je UML, ve kterém si pomocí diagramů a schémat celou strukturu zakreslí. Programátor poté tuto kostru vezme a pomocí programovacího jazyka celou aplikaci „uvede v život“. Celou dobu by měl komunikovat s analytikem, aby se společně podíleli na uživatelském rozhraní a bylo co nejpraktičtější. UX designer  je nejméně technickým článkem, protože se především podílí na grafické stránce a použitelnosti jednotlivých komponent. Tedy dotvoření „user friendly“ rozhraní z hlediska marketingové a grafické přitažlivosti a jednoduchosti. Cílem je, aby byl informační systém intuitivní a pochopitelný.
technologie, produkty
Jak je tedy vidět dle této krátkého zhodnocení, každá z těchto pozic je poměrně náročná na logiku a matematické uvažování, stejně jako na kreativitu, což je poměřně sofistikovaná a náročná kombinace. Ovšem pokud jste schopní se tomuto přizpůsobit a naučit se danou problematiku, můžete se poměrně rychle dostat do silnější vyjednávací pozice v rámci výběrových řízení a uspět.