Site Loader


UrÄitÄ› jste již slyÅ¡eli o hÅ™e jménem poker. Je to jedna z nejznámÄ›jších karetních her na celém svÄ›tÄ›. A nejen to, patří také mezi hry nejoblíbenÄ›jší. JistÄ› si vybavujete reklamy s pÅ™edními svÄ›tovými soupeÅ™i, jak hrají poker online. Zatoužili jste nÄ›kdy se umÄ›ní této hry nauÄit a zazářit mezi svÄ›tovÄ› uznávanými pokerovými hráÄi? Máme pro snadný Vás způsob, jak toho dosáhnout! ZajdÄ›te na nejznámÄ›jší pokerovou online hernu PokerStars. Zde si můžete pÅ™eÄíst, jak hrát poker a vÅ¡e se rychle nauÄit. NauÄte se pravidla pokeru jeÅ¡tÄ› dnes! Pokerových her je opravdu mnoho a jejich nabídka, vÄetnÄ› pravidel, je na PokerStars opravdu rozsáhlá. Myslíte si, že pravidla této hry jsou příliÅ¡ složitá? Není tomu tak. Pochopit pravidla hry, je s námi velmi snadné. Co je obtížnÄ›jší a vyžaduje pořádné soustÅ™edÄ›ní, trpÄ›livost a možná i jistou dávku pÅ™etvářky, je pak hraní hry samotné. PÅ™i této hÅ™e je důležité znát své karty, sledovat karty na stole, odhadovat karty soupeÅ™e a zároveň umÄ›t soupeÅ™e zmást, aby nedokázal odhadnout, které karty máte. Tomuto umÄ›ní se nauÄíte, až když zaÄnete hru hrát a získáte zkuÅ¡enosti. Pravidla pokeru se vÅ¡ak můžete, a mÄ›li byste, nauÄit hned a bez obtíží. Pak už jen staÄí vstoupit do hry, hrát a postupnÄ› se vypracovat na žebříÄek nejlepších hráÄů. Je to jen na Vás!

Co je to vlastnÄ› poker?

PÅ™edtím, než se zaÄnete poker uÄit, možná by Vás zajímalo nÄ›co z jeho historie. Tato hra pochází z USA, kde se postupnÄ› vyvíjela, až nÄ›kdy ve 20. století doÅ¡la své koneÄné podoby. Pokeru existuje nÄ›kolik variant. NejznámnÄ›jší a nejhranÄ›jší je Texas Hold´em. Dříve se poker hrával pÅ™evážnÄ› v podsvÄ›tí. V dneÅ¡ní dobÄ›, nejenže je hrán pÅ™i zábavách s přáteli, ale pořádají se v nÄ›m významné celosvÄ›tové turnaje, kde si mohou výherci pÅ™ijít ke skuteÄnÄ› nemalým penÄ›zům. v dobÄ›, kdy naÅ¡emu svÄ›tu dominuje internet, můžete také hrát v online hernách, kde se do her zapojují hráÄi z celého svÄ›ta. PokerStars je jednou z neznámÄ›jších a nejvýznamnÄ›jších. Máte skvÄ›lou možnost pÅ™ipojit se a zahrát si tuto skvÄ›lou hru. StaÄí se pouze nauÄit pravidla. NauÄte se pravidla pokeru jeÅ¡tÄ› dnes. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobí. Odreagujete se po těžkém dni a navíc máte možnost i nÄ›co získat. PÅ™i pokeru také trénujete svou pozornost, matematické schopnosti a ovládání sebe sama. Je to tedy nejen zajímavá kratochvíle, ale i trénink schopností. Na PokerStars Vás Äeká takové množství her a turnajů, které jinde nenajdete. Tyto stránky jsou podporované nepÅ™etržitÄ› 24 hodin dennÄ›. Můžete tedy hrát, kdykoliv se Vám zlíbí. V noci, když nemůžete spát, ráno, když se vzbudíte i odpoledne, když pÅ™ijdete z práce a potÅ™ebujete se odreagovat. Poker na Vás stále Äeká. VÅ¡echny vklady jsou bezpeÄné a výbÄ›ry rychlé. Poker nyní můžete hrát i ze svého mobilu. Můžete tedy mít hru kdykoliv pÅ™i sobÄ›. Staňte se novým Å¡ampionem!