Site Loader

Když si kupujete zboží, výrobek, nezajímá vás až tak, z čeho je vyrobený, zajímá vás, jestli vám bude sloužit a nebudete jej muset po čase reklamovat nebo vyhodit a koupit si nový. Ale materiály a materiálové listy je něco, co potřebuje a musí dokládat výrobce, i když to zákazník nevyžaduje. Proč?

Protože některé vady a neshody ve složení materiálu mohou mít fatální následky. Ne u výrobků pro domácnost, ale u staveb a složitých technologických zařízení. Pokud totiž dojde k nehodě, k prasknutí, k rozbití, ke katastrofě, musí se přijít na to, co destrukci způsobilo. Zkoumá se projektová dokumentace, výrobní postupy, výstupní kontroly a mnohdy se dojde až ke kontrole materiálových listů.

řetěz

Každý výrobce musí k výrobkům, které jsou dány normou a předpisy určené, dokládat prohlášení o shodě. A prodejce polotovarů a vstupních materiálu dokládá prohlášení o shodě použitých materiálů, čímž bere na svou zodpovědnost, že všechny materiály mají složení přesně dle norem, že ocel má požadované procentní složení ze všech legujících prvků apod. Že materiál splňuje dovolená zatížení a nedojde k jeho deformacím, trhlinám a destrukci.

Pokud kupujete výrobek, u kterého najdete prohlášení shody, můžete si jako běžný zákazník říkat, že je to jen zbytečnost, kterou si vymyslel výrobce a vám k ničemu není, ale opak je pravdou. Prohlášením o shodě máte jistotu, že výrobek odpovídá všem normám a budete-li jej používat dle návodu k použití, bude výrobek bezpečný. Jde o vaši ochranu a vaše práva.

ocel

Vyrobená ocel, ale i jakýkoliv jiný materiál, dostanou po své výrobě něco jako rodný list, je to materiálový list, který potvrzuje jeho složení. Najdete tam jak složení materiálu, tak jeho odolnosti jak ty mechanické, tak třeba chemické. Tento list je podkladem pro konstruktéra a výrobce jej musí dokládat ke svým výrobkům.